Forskrifter om nedleggelse av Kristiansund byfogdembete og opprettelse av et Kristiansund sorenskriverembete m.v.

DatoFOR-1952-06-06-4017
PublisertII 1952 s 247
Ikrafttredelse01.07.1952
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22og§86.
Kunngjort
KorttittelForskr. om Kristiansund sorenskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1952. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kristiansund byfogdembete nedlegges fra 1. juli 1952.
2.Fra samme tid opprettes et Kristiansund sorenskriverembete omfattende Kristiansund kjøpstad og herredene Bremnes, Kvernes, Kornstad, Grip, Eide og Frei.
3.I medhold av § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Kristiansund kjøpstad og Kristiansund domssogns landdistrikt skal være særskilte tinglag.
4.I henhold til § 86 i lov om domstolene bestemmes at Kristiansund kjøpstad og Kristiansund domssogns landdistrikt skal være særskilte loddtrekningskretser, så vel i tvistemål som i straffesaker.