Forskrift om opprettelse av kirkesogn, Reksteren kirkesogn, Tysnes prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1952-06-06-9
PublisertII 1952 s 247
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forReksteren prestesokn, Tysnes prestegjeld, Sunnhordland prosti, Bjøgvin bispedømme
HjemmelLOV-1897-08-03-1-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om Reksteren kirkesogn

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1952. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet.

1)Frå 1. juli 1952 vert i samsvar med § 1, 3. leden i lov om kyrkjer og kyrkjegardar frå 3. august 1897 øya Reksteren i Tysnes prestegjeld under Nordre Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedøme skild ut frå soknene Tysnes og Uggdal som eiga kyrkjesokn.
2)-4)