Forskrifter om nedleggelse av Sarpsborg bygfogdembete og opprettelse av et Sarpsborg sorenskriverembete, samt om endring av grensene for Moss, Tune, Rakkestad, Idd og Marker sorenskriverembeter.

DatoFOR-1952-08-13-4013
PublisertII 1952 267
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg, Moss, Tune, Rakkestad, Idd og Marker sorenskriverembeter, Østfold.
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§86
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sarpsborg sorenskriverembete

Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1952. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.Fra 1. juli 1952 bestemmes med hjemmel i § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915:
1.Sarpsborg byfogdembete nedlegges.
2.Det opprettes et Sarpsborg sorenskriverembete bestående av Sarpsborg kjøpstad og herredene Borge og Torsnes, som utskilles fra Tune sorenskriverembete.
3.Sarpsborg kjøpstad og Sarpsborg domssogns landdistrikt skal utgjøre særskilte tinglag.
4.Skiptvedt herred overføres fra Moss sorenskriverembete til Tune sorenskriverembete.
5.Rakkestad herred overføres fra Moss sorenskriverembete til Tune sorenskriverembete.
6.Spydeberg herred overføres fra Moss sorenskriverembete til Rakkestad sorenskriverembete, jfr. nedenfor under II.
7.Degernes herred overføres fra Rakkestad sorenskriverembete til Idd og Marker sorenskriverembete.
II.Rakkestad sorenskriverembete betegnes fra 1. juli 1952 Heggen og Frøland sorenskriverembete.
III.Med hjemmel i § 86 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Sarpsborg kjøpstad og Sarpsborg domssogns landdistrikt skal være særskilte loddtrekningskretser så vel i tvistemål som i straffesaker.