Forskrift om deling av bispedømme, Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland.

DatoFOR-1952-08-29-2
PublisertII 1952 s 399
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer
HjemmelLOV-1952-05-23
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av bispedømme, Hålogaland

Fastsatt ved kg.res. 29. august 1952. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.I samsvar med lov av 23. mai 1952 blir det fastsatt at Hålogaland bispedømme skal deles fra 1. oktober 1952, slik at Troms og Finnmark fylker og Svalbard utgjør et bispedømme med navnet Nord-Hålogaland bispedømme og med Tromsø by som bispesete. Nordland fylke skal utgjøre et bispedømme med navnet Sør-Hålogaland bispedømme og med Bodø by som bispesete.

Bodø kirke skal være Sør-Hålogaland bispedømmes domkirke og hovedkirke hvor presteordinasjon og i tilfelle bispevigsel blir å utføre. Tromsø kirke skal være domkirke og hovedkirke for Nord-Hålogaland bispedømme.

2.
3.