Forskrift om sammenslåing av prestegjeld, Bodin prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1952-10-03-1
PublisertII 1952 s 431
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodin prestegjeld, Bodø domprosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av prestegjeld, Bodin

Fastsatt ved kgl.res. 2. oktober 1952. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra 1. oktober 1952 å rekne skal de 4 prestegjeld i det nåværende Bodø prosti, Bodø, Bodin, Kjerringøy og Folda gå over til å utgjøre Bodø domprosti som skal være knyttet til Bodø sokneprestembete.
2.