Forskrift om navneforandring på kirkesokn, Stokke prestegjeld, Vestfold.

DatoFOR-1952-10-03-2
PublisertII 1952 s 431
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forArnadal, Stokke prestesokn, Stokke prestegjeld, Tønsberg domprosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om navneendr. på kirkesokn, Stokke

Fastsatt ved kgl.res. 3. oktober 1952. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra 1. oktober 1952 skal navnet på kirkesoknet i Arendal i Stokke prestegjeld under Tønsberg domprosti i Tunsberg bispedømme endres til Arnadal.