Forskrift om sammenslåing av prestesokn, Nordfjord prosti, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1952-10-03-3
PublisertII 1952 s 431
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Vågsøy prestesokn, Nord-Vågsøy prestesokn, Selje prestegjeld, Vågsøy prestegjeld, Nordfjord prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om prestesokn, Sør-Vågsøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. oktober 1952. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet. 

1.Frå den tid Kyrkjedepartementet fastset, blir soknene Sør-Vågsøy og Nord-Vågsøy skilt ut frå Selje prestegjeld i Bjørgvin bispedøme som eit eige Vågsøy prestegjeld.
2.