Forskrift om sammenslåing av prestegjeld, Ølen prestesokn, Bjostrand prestesokn, Fjeldberg prestegjeld, Ølen prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1952-10-31-1
PublisertII 1952 s 586
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØlen prestesokn, Bjostrand prestesokn, Fjelberg prestegjeld, Ølen prestegjeld, Sunnhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av prestegjeld, Ølen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. oktober 1952. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet. 

1.Frå den tid Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset blir soknene Ølen og Bjoastrand skilt ut frå Fjelberg prestegjeld i Bjørgvin bispedøme som eit eige Ølen prestegjeld.
2.