Forskrift om navneforandring av kirkesokn, Bremanger kirkesokn, Frøya kirkesokn, Bremangerpollen kirkesokn, Bremanger prestesokn, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1952-11-21-5
PublisertII 1952 s 617
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBremanger kirkesokn, Frøya kirkesokn, Bremangerpollen kirkesokn, Bremanger prestesokn, Sunnfjord prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om navneendr. av kirkesokn, Bremanger

Fastsatt ved kgl.res. 21. november 1952. Fremja av Kyrkje- og undervisningsdepartementet. 

Frå 1. januar 1953 blir namnet på kyrkjesokna Bremanger i Bremanger prestegjeld under Sunnfjord prosti i Bjørgvin bispedøme brigda til Frøya. Namnet på kyrkjesoknet Bremangerpollen i same prestegjeldet blir frå same dagen brigda til Bremanger.