Forskrift om opprettelse av kirkesokn, Frogner prestesokn, Lier prestesokn, Buskerud.

DatoFOR-1953-01-02-2
PublisertII 1953 s 1
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogner prestesokn, Lier prestegjeld, Drammen prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av Frogner kirkesokn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 2. januar 1986. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kgl.res. om at Sjåstad kapelldistrikt fra 1. januar 1953 blir skilt ut fra Frogner kirkesokn i Lier prestegjeld under Drammen prosti i Tunsberg bispedømme som et eget Sjåstad kirkesokn.