Forskrifter om at myndighet til å utferdige brev på skipperborgerskap i Trondheim overføres fra Trondheim byrett til politimesteren i Trondheim.

DatoFOR-1953-01-30-4036
PublisertII 1953 s 31
Ikrafttredelse01.03.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1917-03-09-§12
Kunngjort
KorttittelForsk. om overf. av myndighet, Trondheim

Fastsatt ved kgl.res. 30. januar 1953. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av § 12 i lov av 9. mars 1917 om opphevelse av magistratembetene bestemmes at myndigheten til å utferdige brev på skipperborgerskap i Trondheim fra 1. mars 1953 overføres fra Trondheim byrett til politimesteren i Trondheim.