Forskrifter om overføring av namsmannsforretningene, Sarpsborg fra sorenskriveren til underfogden.

DatoFOR-1953-03-13-4040
PublisertII 1953 s 94
Ikrafttredelse01.05.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForsk. om overf. av namsmannsf., Sarpsborg

Fastsatt ved kgl.res. 13. mars 1953. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Namsmannsforretningene i Sarpsborg kjøpstad overføres fra sorenskriveren i Sarpsborg til underfogden i Sarpsborg med virkning fra 1. mai 1953.