Forskrift om byvåpen og byflagg, Harstad kommune, Troms.

DatoFOR-1953-04-24-6
PublisertII 1953 s 144
Ikrafttredelse24.04.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Harstad

Fastsatt ved kgl.res. 24. april 1953. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Harstad bystyres vedtak av 3. desember 1952 om våpen for Harstad by godkjennes.

Harstads byvåpen blir:

To bølgede sølv bjelker på blå bunn.

Harstads byflagg blir:

To bølgede hvite bjelker på blå bunn.