Forskrifter om opprettelse av et Narvik sorenskriverembete m.v.

DatoFOR-1953-05-22-4039
PublisertII 1953 s 216
Ikrafttredelse01.07.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik, Nordland
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22og§86.
Kunngjort
KorttittelForsk. om sorenskriverembete, Narvik m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 22. mai 1953. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Narvik byfogdembete nedlegges fra 1. juli 1953.
2.Fra samme tidspunkt opprettes et Narvik sorenskriverembete omfattende Narvik kjøpstad og Ankenes herred.
3.I medhold av § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at Narvik kjøpstad og Akenes herred skal være særskilte tinglag.
4.I henhold til § 86 i lov om domstolene bestemmes at Narvik kjøpstad og Ankenes herred skal være særskilte loddtrekningskretser, så vel i tvistemål som i straffesaker.
5.I henhold til § 86 i lov om domstolene bestemmes at Steigen domssogn fra samme tidspunkt skal være delt i følgende loddtrekningskretser, så vel i tvistemål som i straffesaker:
1)Leiranger og Steigen
2)Hamarøy, Tysfjord og Ballangen samt
3)Lødingen, Tjeldsund og Evenes herreder.