Kgl.res. om overføring av en del av namsrettens forretninger fra skattefogden i Trondheim til byfogden i Trondheim.

DatoFOR-1953-06-26-4037
PublisertII 1953 s 385
Ikrafttredelse01.09.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1915-08-13-7
Kunngjort
KorttittelForsk. om namsrettens forretninger, Trondheim

Fastsatt ved kgl.res. 26. juni 1953. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Namsrettens forretninger for så vidt angår lov om tvangsfullbyrdelse av 13. august 1915 kap. 9 og 10, § 189 til § 214, § 217 og § 218, og lov om offentlige auksjoner og licitasjoner av 14. august 1918 overføres fra 1. september 1953 fra skattefogden i Trondheim til byfogden i Trondheim.