Forskrift om oppdeling av prestegjeld, Østre Bærum prestegjeld, Høvik prestegjeld, Haslum prestegjeld, Oslo, Akershus.

DatoFOR-1953-07-03-5
PublisertII 1953 s 437
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Bærum prestegjeld, Høvik prestegjeld, Haslum prestegjeld, Asker og Bærum prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om prestegjeld i Bærum

Fastsatt ved kgl.res. 3. juli 1953. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kgl.res. om at Østre Bærum prestegjeld fra 1. juli 1953 blir å dele i to selvstendige prestegjeld som blir å benevne Høvik og Haslum etter følgende delingslinjer:

Fra Lysakerelven ved Granfos Brugs (gnr. 40, bnr. 8) søndre grense til jernbanesporet, herfra vestover etter søndre side av jernbanelinjen til veiovergangen ved Stabekk jernbanestasjon, herfra etter Gamle Drammensvei til den møter Gamle Ringeriksvei, herfra etter sydvestre side av Gamle Ringeriksvei til den møter Tjernsrudveien, herfra 650 meter sydvestover langs grensebekk mellom Skallum og Øvre Stabekk-Ballerud til et punkt i prosjektert vei, herfra etter en linje nordvestover til skjæringspunktet mellom Høvikveien og Bærumveien, herfra søndre side etter den prosjekterte og delvis påbegynte Bærumvei frem til grensen mot Vestre Bærum sogn.