Forskrift om opprettelse av prestegjeld, Harstad prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1953-09-11-2
PublisertII 1953 s 659
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondenes sokn, Harstad prestegjeld, Trondenes prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av prestegjeld, Harstad

Fastsatt ved kgl.res. 11. september 1953. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kgl.res. om at Harstad ladested blir skilt ut fra Trondenes prestegjeld og Trondenes sokn som et eget Harstad prestegjeld og sokn fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter.