Forskrift om navneforandring på kirkesokn og prestegjeld, Kjelvik prestesokn, Nordkapp prestesokn, Kjelvik prestegjeld, Nordkapp prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1953-12-11-1
PublisertII 1953 s 748
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKjelvik prestesokn, Nordkapp prestesokn, Kjelvik prestegjeld,
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om navneendr. på kirkesokn, Kjelvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1953. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra 1. januar 1954 skal navnet på kirkesoknet og prestegjeldet Kjelvik under Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme endres til Nordkapp.