Forskrift om grenseregulering, Eresfjord, Vistdal og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-1954-01-22-4
PublisertII 1954 s 16
Ikrafttredelse22.01.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forEresfjord, Vistdal og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal, Lesja kommune, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Eresfjord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 22. januar 1954. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov om kommunestyre på landet bestemmes:

Grensen mellom Eresfjord og Vistdal herred og Sunndal herred i Møre og Romsdal fylke på den ene side og Lesja herred i Oppland fylke på den annen side (fylkesgrensen Møre og Romsdal - Oppland på strekningen mellom høyde 1457 m o.h. sørligst på Løfhø og høyeste punkt, 1984 m o.h. på Skrimkolla) fastsettes å gå slik:

Grensen tar til i Grytten grense på høyde 1457 m o.h. sørligst på Løfhø og går først i nordøstlig hovedretning over høyde 1385 m o.h. sør for Gravdalen, høyeste punkt 1650 m o.h. på Reirhø (Røirhø), høyeste punkt 1616 m o.h., på Brønnhø (Bronhø), høyde 1480 m o.h. på Brønhø (Bronhø), Kongsvarden på holmen i Aursjøen, høyde 1754 m o.h. på Søndre Svarthammeren, høyeste punkt, 1921 m o.h. på Grønliskartind. Herfra Går grensen i sørsørøstlig retning til høyeste punkt i Skaret sørøst for Grønliskartind, bøyer her mot øst og går til høyde 1820 m o.h. sørligst på fjellet. Dyrlega, går herfra mot øst nordøst til høyeste punkt, 1839 m o.h. på Salhø og går så mot nordøst til høyeste punkt 1984 m o.h. på fjellet i Skrimkolla, hvor en møter grensen mot Oppdal herred i Sør-Trøndelag fylke.

Grensen går rettlinjet mellom de oppgitte punkter.

Navnene og høydetallene i grensebeskrivelsen referer seg til« Kart over trakten om Aursjøen - Eikisdalen - Litedalen, etter Høyfjellskommisjonens målinger 1919» utarbeidet og trykt i Norges Geografiske oppmåling 1927.