Forskrifter om at Oslo auksjonsforvalterembete gis betegnelsen Oslo byfogdembete m.v.

DatoFOR-1954-01-29-4063
PublisertII 1954 s 24
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForsk. om Oslo auksjonsforvalterembete

Fastsatt ved kgl.res. 29. januar 1954. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Oslo auksjonsforvalterembete gis betegnelsen Oslo byfogdembete
2.Justisdepartementet gis bemyndigelse til å fordele forretningene mellom de to byfogdembeter i Oslo.