Forskrift om byvåpen og byflagg, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-1954-04-02-4
PublisertII 1954 s 108
Ikrafttredelse02.04.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Moss

Fastsatt ved kgl.res. av 2. april 1954. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Moss bystyres vedtak av 18. desember 1953 om våpen for Moss by godkjennes.

Moss byvåpen blir:

En gull kråke på rød bunn.

Moss byflagg blir:

En gul kråke på rød bunn.