Forskrift om herredsvåpen og herredsflagg, Tromsøysund kommune, Troms.

DatoFOR-1954-04-09-4
PublisertII 1954 s 115
Ikrafttredelse09.04.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsøysund kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Tromsøysund

Fastsatt ved kgl.res. av 9. april 1954. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tromsøysund herredsstyres vedtak av 8. mai 1952 om herredsvåpen godkjennes:

Tromsøysunds herredsvåpen blir:

På rød bunn et tomastet gull skip.

Tromsøysunds herredsflagg blir:

På rød bunn et tomastet gult skip.