Forskrift om byvåpen og byflagg, Brevik kommune, Telemark.

DatoFOR-1954-05-14-3
PublisertII 1954 s 186
Ikrafttredelse14.05.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrevik kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Brevik

Fastsatt ved kgl.res. av 14. mai 1954. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Brevik bystyres vedtakav 3. februar 1954 om våpen for Brevik by godkjennes.

Brevik byvåpen blir:

Tre sølv bjelker på blå bunn.

Brevik byflagg blir:

Tre hvite bjelker på blå bunn.