Forskrift om opprettelse av prestegjeld, Bardu prestesokn, Bardu prestegjeld, Målselv prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1954-06-11-1
PublisertII 1954 s 235
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBardu prestesokn, Bardu prestegjeld, Målselv prestegjeld, Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av prestegjeld, Bardu m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 1954. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kgl.res. om at Bardu sokn blir skilt ut fra Målselv prestegjeld som et eget Bardu prestegjeld fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer.