Forskrifter om nedleggelse av Kristiansand byskriverembete og opprettelse av et Kristiansand bygfogdembete.

DatoFOR-1954-10-15-4060
PublisertII 1954 s 459
Ikrafttredelse01.01.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand, Vest-Agder
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelForsk. om byskriverembete, Kristiansand m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 15. oktober 1954. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes at:

1.Kristiansand byskriverembete nedlegges fra 1. januar 1955.
2.Fra samme dag opprettes et nytt Kristiansand byfogdembete.
3.Justisdepartementet bemyndiges til å treffe bestemmelse om hvorledes de forretninger som hører under byretten i Kristiansand skal fordeles mellom kjøpstadens to byfogdembeter.