Forskrifter om overføring av en del forretninger fra skattefogden i Stavanger til Stavanger byrett.

DatoFOR-1954-12-03-4059
PublisertII 1954 s 608
Ikrafttredelse01.01.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger, Rogaland
HjemmelLOV-1915-08-13-7
Kunngjort
KorttittelForsk. om forret. fra skattefogden, Stavanger

Fastsatt ved kgl.res. 3. desember 1954. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Fra 1. januar 1955 overføres følgende forretninger fra skattefogden i Stavanger til Stavanger byrett:

1.Skifte- og arvebehandling, konkursbehandling og akkordforhandling.
2.Namsrettens forretninger for så vidt angår lov om tvangsfullbyrdelse av 13. august 1915 kap. 9 og 10, §§ 189-214, § 217 og § 218 og lov om offentlige auksjoner og licitasjoner av 14. august 1918.