Forskrift om regulering av lensmannsdistrikt, Skogn og Åsen, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1954-12-03-4984
PublisertII 1954 608
Ikrafttredelse01.07.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkogn og Åsen lensmannsdistrikt, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om Skogn og Åsen lensmannsdistrikt

Fastsatt ved kgl.res. 3. desember 1954. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Fra 1. juli 1955 slås de nåværende lensmannsdistrikter Skogn og Åsen i Nord-Trøndelag fylke sammen til ett distrikt med navnet Skogn og Åsen lensmannsdistrikt.