Forskrifter om nedleggelse av Midhordland herredsskriverembete og deling av Midhordland sorenskriverembete i Midhordland sorenskriverembete og Sotra sorenskriverembete.

DatoFOR-1954-12-23-4057
PublisertII 1954 s 641
Ikrafttredelse01.07.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidhordland
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelFors. om herredsskriverembete, Midhordland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1954. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Med hjemmel i § 22 i lov om domstolene av 13. august 1915 bestemmes:

1.Fra 1. juli 1955 nedlegges Midhordland herredsskriverembete og embetets forretninger overføres til Midhordland sorenskriverembete.
2.Fra samme dag deles Midhordland sorenskriverembete i
a.Midhordland sorenskriverembete bestående av herredene Hålandsdal, Strandvik, Fusa, Samnanger, Os og Fana.
b.Sotra sorenskriverembete omfattende herredene Austvoll, Sund, Fjell, Askøy og Laksevåg.