Forskrift om grenseregulering, Øystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland.

DatoFOR-1955-03-04-3
PublisertII 1955 s 129
Ikrafttredelse04.03.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forØystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Øystre Slidre m.fl.

Fastsatt ved kgl. res. av 4. mars 1955. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Etter § 1 i lov av 10. juli 1938 om kommunestyre på landet blir fastsaatt:

Grensen mellom Øystre Slindre og Vågå herreder i Oppland fylke trekkes således, fra høydepunkt 2021 i Rasletind, hvor Vang herred motstøter: I nordnordøst rettlinjet til Raudhamaren (1443) og videre i nordøst til Høyfjellskommisjonens øverste varde ved Leirungsåli, en varde som står i rettlinjen fra Raudhamaren mot Høyfjellskommisjonens varde ved nedre Vargevad. Sistnevnte Varde står omtrent et halvt hundre meter ovenfor der hvor Steinflybekken renner ut i Leirungsåi fra vest. Mellom de nevnte varder følger grensen Leirungsåi. Fra Varden ved Nedre Vargevad går grensen rettlinjet sørøstover til S. Brurskardknappen (Tveberget, høydepunkt 1457) og derfra i omtrent samme retning rettlinjet til det ytterste punkt på tangen på nordsiden av innfallsosen i vestenden av Nedre Heimdalsvatn. Herfra i omtrent samme retning etter stranden av Nedre Heimdalsvatn til Høyfjellskommisjonens varde ved sørbredden. Så rettlinjet sørøstover etter den linjen kaptein Mamen har kartlagt og merksatt i 1901 og Høyfjellskommisjonen merksatt i 1950 til Mamens og Høyfjellskommisjonens grensevarder i Ytre Heimdalsglupen sør for Veslhø (punkt 1258 på Mamens kart). Herfra går grensen mer sørlig rettlinjet til varde under Mølfjell, oppsatt under grenseoppgang mellom Dørådalshamnen og Nedre Heimdalen 20. juli 1903. I sistnevnte punkt motstøter Nord-Fron herred.

§ 2.Denne resolusjon trer i kraft straks.