Forskrifter om deling av sorenskriverembete, Follo

DatoFOR-1955-06-10-4080
PublisertII 1955 s 248
Ikrafttredelse01.07.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forFollo sorenskriverembete
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForsk. om deling av sorenskriverembete, Follo

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 1955. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Fra 1. juli 1955 deles Follo sorenskriverembete i et Ytre Follo sorenskriverembete, bestående av herredene Vestby, Fogn, Nesodden og Ås samt ladestedet Son og kjøpstaden Drøbak, med kontor og fast rettssted i Drøbak, og et Indre Follo sorenskriverembete, bestående av herredene Oppegård, Kråkstad og Ski, samt Enebakk herred fra Nedre Romerike sorenskriverembete, med kontor og fast rettssted i Ski.