Forskrift om grensefastsettelse, Øystre Slidre og Sør-Fron kommuner, Oppland.

DatoFOR-1955-06-30-10
PublisertII 1955 s 424
Ikrafttredelse30.06.1955
Sist endret
Endrer
Gjelder forØystre Slidre og Sør-Fron kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensefasts., Øystre Slidre m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. av 30. juni 1955. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Etter § 1 i lov om kommunestyre på landet blir fastsatt:

Grensen mellom Øystre Slindre og Sør-Fron herreder i Oppland fylke trekkes fra sammenstøtet med Nord-Fron herred i djupålen i Småosene rettlinjet over Høyfjellskommisjonens almenningsgrensevarde på den østre stranden i sydøst til en gammel varde på Marsteinhøgda straks nord for Valdresløypa ( dette punktet er også merket med varde av Høyfjellskommisjonen ), hvorfra grensen går i mer sørlig retning til Gudbrandsdalskommisjonens varde sørligst på Marsteinshøgda. Her motstøter Vestre Gausdal herred.

§ 2.Denne resolusjon trer i kraft straks.