Forskrift om at skatteoppkreveren og sosialsjefen i Tønsberg bemyndiges som namsmenn.

DatoFOR-1955-06-30-4079
PublisertII 1955 s 424
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg, Vestfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om namsmenn, Tønsberg

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 30. juni 1955. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Skatteoppkreveren og sosialsjefen i Tønsberg bemyndiges inntil videre som namsmenn i Tønsberg.