Kgl.res. om oppnevning av sorenskriver i Lofoten som fiskedommer for Lofoten.

DatoFOR-1956-02-24-3862
PublisertII 1956 s 52
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLofoten
HjemmelLOV-1955-06-17-§58
Kunngjort
KorttittelOppnevn. av sorenskr. som fiskedommer, Lofoten

Fastsatt av Justisdepartementet, 24.februar 1956.