Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Hamre prestegjeld, Åsane prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1956-04-20-5
PublisertII 1956 s 172
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsane prestesokn, Hamre prestegjeld, Åsane prestegjeld, Bergen domprosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Hamre m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 20. april 1956. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kronprinsreg.res. om at Åsane sokn blir skilt ut fra Hamre prestegjeld Bjørgvin bispedøme som eit eige Åsane prestegjeld.