Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Trondenes prestegjeld, Sandtorg prestegjeld, Skåland prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1956-06-29-8
PublisertII 1956 s 413
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondenes prestegjeld, Sandtorg prestegjeld, Skåland prestegjeld, Trondenes prosti, Nord-Hålogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Trondenes m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 29. juni 1956. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kronprinsreg.res. om at Sandtorg og Skånland sokn blir skilt ut fra Trondenes prestegjeld i Nord-Hålogaland bispedømme som egne, Sandtorg og Skånland prestegjeld fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter.