Kgl.res. om overføring av namsmannsforretningene i Arendal til hovedstevnevitnet i Arendal.

DatoFOR-1956-07-13-3861
PublisertII 1956 s 463
Ikrafttredelse01.09.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal, Aust-Agder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOverfør. av namsmannsforretningene, Arendal

Fastsatt av Justisdepartementet, 13. juli, 1956.