Forskrift om grenseregulering, Kvæfjord og Trondenes kommuner, Troms.

DatoFOR-1956-07-13-6
PublisertII 1956 s 463
Ikrafttredelse13.07.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvæfjord og Trondenes kommuner, Troms
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensereg., Kvæfjord og Trondenes

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 13. juli 1956. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Med virkning fra 1. juli 1956 overføres eiendommene Sørli, gnr. 46, og Tennvassåsen, gnr. 49, i Kværnfjord kommune, Troms fylke, til Trondenes kommune i samme fylke.

Den nye kommunegrense faller sammen med disse eiendommers grense mot tilstøtende bruk i Kvæfjord kommune.

§ 2.Personer som 1. juli 1956 har hjemstavn i Kvæfjord og som den dag bor eller, hvis de da er flyttet fra kommunen, sist hadde sin bopel på overføringsområdet, skal ha sin hjemstavn i Trondenes.
§ 3.Vedkommende departement bemyndiges til å treffe de tiltak med omsyn til omberegning av embets- og tjenestemenns lønn som grenseendring måtte gjøre nødvendig.
§ 4.Denne resolusjon trer i kraft straks.