Forskrift om grenseregulering, Vang og Stange kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1956-07-13-9
PublisertII 1956 s 463
Ikrafttredelse13.07.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forVang og Stange kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om grenseregulering, Vang og Stange

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 13. juli 1956. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Med virkning fra 1. juli 1956 overføres fra Vang kommune i Hedmark fylke til Stange kommune i samme fylke følgende eiendommer:

Av gnr. 7, bnr. 1 - Aker, ca. 300 da.

Av gnr. 7, bnr. 4 - Kjonrud.

Av gnr. 7, bnr. 9 - Sundheim.

Av gnr. 7, bnr. 24 - Nerhagen.

Av gnr. 7, bnr. 25 - Midthagen.

Av gnr. 7, bnr. 26 - Sundheim.

Av gnr. 7, bnr. 27 - Øvrehagen.

Av gnr. 7, bnr. 28 - Granly.

Av gnr. 10, bnr. 23 - Stårvik,

slik at den nye kommunegrense fra Blårudbekkens utløp i Svartelva følger denne elv til utløpet i Akersvika og videre vestover gjennom denne mellom to holmer syd for Aker til grensen mot Hamar by.

§ 2.Personer som 1. juli 1956 har hjemstavn og som den dag bor, - eller hvis de er flyttet fra kommunen, sist har hatt sin bopel på overføringsområdet, skal ha sin hjemstavn i Stange.
§ 3.De personer som 1. januar 1956 hadde bopel på overføringsområdet anses ved skattelikningen for inntektsåret 1955 med omsyn til skatteplikt som bosatt i Stange.
§ 4.Denne resolusjon trer i kraft straks.