Forskrift om grensefastsettelse, Sør-Fron og Vestre Gausdal kommuner, Oppland.

DatoFOR-1956-07-27-4
PublisertII 1956 s 488
Ikrafttredelse27.07.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron og Vestre Gausdal kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1938-06-10-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefasts., Sør-Fron m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 27. juli 1956. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Etter § 2 i lov av 12. november 1953 om styret i kommunene blir fastsatt:

Grensen mellom Sør-Fron og Vestre Gausdal herreder i Oppland fylke begynner i grensen mot Østre Gausdal ca. 1600 m nordvest for Bonsjøhaug sæter og følger den linje som ved forlik av 30. september 1852 ble fastsatt som grense mellom de sameieberettigede i Fron og Svatsums sameiestrekning i nord-nordvestlig retning til en stor stein like ut for det sydligste Syrtjern, derfra i vest-sydvestlig retning til merkestein ved Olderbekken ved veien mellom Gåsøien og Årstulen sætre, herfra i litt mer sydlig retning til en odde ved Olderbekkens utløp i Svana (på østsiden) og videre igjen med litt mer nordlig retning til merkestein nord på Storhaugen.

Fra Storhaugen følger grensen den linje som av Gudbrandsdal jordskifterett ved grensegang begynt 26. juli 1948, sluttet 18. desember 1952, ble fastsatt som grense mellom eiendommer i Sør-Fron og eiendommer i Vestre Gausdal og beskrevet slik:

1.Grense betegnet med merkenen nr. 1 til 36, fra Storhaugen i syd over Veltmuen, Nordre Gråhø og videre mot Megrundsknatten og nedover til Espedalsvatnet, begynner i gammelt grensemerke i stor, jordfast stein på Storhaugen hvori er innhugget et kors og bokstaven F på Fronsiden og G på Gausdalsiden, merke nr. 1, og går i retning VnV 1/2 V 166,4 m til nedsatt merkestein, nr. 2, 233,7 m til do., nr. 3, 159,7 m til do., nr. 4, 107,1 m til do., nr. 5, 377,6 m til do., nr. 6, 184,6 m til do., nr. 7, 10 m fra Grytbekken, 258,3 m over Grytbekken til do., nr. 8, 135,1 m til do., nr. 9, 207,1 m til do., nr. 10, 256,2 m til do., nr. 11, 386,8 m til do., nr. 12, 185,7 m til do., nr. 13, 70,5 m fra N. Gryttjern, ca. 480 m over Gryttjern til do., nr. 14, 307,5 m til do., nr. 15 ca. 566,0 m til do., nr. 16, 394,1 m til do., nr. 17, 319,5 m til do., nr. 18, ca. 980,0 m til do., nr, 19 og 135,3 m til vinkelrøys nr. 20, på N. Gråhø. Her bøyer grensa og går i retning mot Megrundsknatten V t N litt V 1 048,6 m til røys nr. 21, 733,6 m til do., nr. 22, 357,4 m over en bekk til nedsatt merkestein, nr. 23 og 486,9 til nedsatt vinkelstein, nr. 24, ca. 35,4 m fra det høyeste punkt på Megrundsknatten. Her bøyer grensa og går i retning S t V 1/3 V 147,3 m til nedsatt merkestein, nr. 25, 46,7 m til do., nr. 26, 41,3 m til røys nr. 27 ved en bekk og like ovenfor en veisti til Snurudhaugen, 163,2 m til do., nr. 28, 72,8 m til nedsatt merkestein nr. 29, 61,3 m til do., nr. 30, 59,0 m til do., nr. 31, 67,8 m til do., nr. 32, 51,8 m til do., nr. 33 og 30,1 m til do., nr. 34, hvor grensa bøyer og går i retning SV t S litt V over bygdeveien til gammel merkestein, nr. 35 i værheten av gjerdet for innmarka for Megrund. Grensa følger så herfra nåstående gjerde, slik som det er i marka og er avlagt på kartet sydvestover og nedover til Espedalsvatnet, merkepunkt nr. 36.
2.Grense, betegnet med merkene nr. 37 til 40 og almenningsrøys nr. 1, går fra merke nr. 37 ved Espedalsvatnet, søndre utløpsos for bekken ved «Kugjerdet», ca. 4,7 m i vest for trekantpunkt Espedalen vest, og følger denne bekk oppover ca. 825 m til merkepunkt nr. 38. som på vestsiden er delepunkt mellom Gravskarlien og Espedalens bygdealmenning i Sør-Fron.

Fra merke nr. 38 går grensa i rett linje til almenningsrøys nr. 1 i grensa mot Gausdal statsalmenning i retning S t V 1/4 V 84,3 m til røys nr. 39, 449,5 m til do., nr. 40 og 411,8 m til almenningsrøys nr. 1.

Fra almenningsrøys nr. 1 følger herredsgrensen videre grensen for Gausdal vestfjells statsalmenning i sydvestlig hovedretning over almenningsrøysene nr. 90 på en snau kolle mellom Krusgrav feleger og Nordbukampen, nr. 89 på nordre Langsuen (1 595 m o. h.) nr. 88 på søndre Langsuen (1 517 m o. h.) til nr. 87 på Marsteinhøgdas søndre topp (1 379 em o. h.) i grensen mot Øystre Slidre herred.

§ 2.Denne resolusjon trer i kraft straks.