Forskrift om kommunenavn, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-1956-08-24-12
PublisertII 1956 s 516
Ikrafttredelse24.08.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Båtsfjord

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 24. august 1956. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 2 i lov av 12. november 1954 om styret i kommunene bestemmes:

Fra det tidspunkt fylkesmannen i Finnmark fastsetter skal navnet på Vardø herred i Finnmark fylke endres til Båtsfjord.