Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Sylling prestesokn, Sjåstad prestesokn, Lier prestegjeld, Sylling prestegjeld, Buskerud.

DatoFOR-1956-10-26-8
PublisertII 1956 s 604
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSylling prestesokn, Sjåstad prestesokn, Lier prestegjeld, Sylling prestegjeld, Drammen prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Lier m.fl.

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 26. oktober 1956. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Kronprinsreg.res. om at Sylling og Sjåstad sokn fra 1. januar 1957 å regne blir skilt ut fra Lier prestegjeld i Tunsberg bispedømme som et eget Sylling prestegjeld.