Kgl.res. om overføring av namsmannsforretningene i Ålesund fra byfogden til underfogden.

DatoFOR-1956-11-09-3860
PublisertII 1956 s 632
Ikrafttredelse01.01.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOverføring av namsmannsforr. i Ålesund

Fastsatt av Justisdepartementet, 09.november, 1956.