Klg.res. om at skatteoppkreveren og bestyreren av sosialkontoret i Larvik bemyndiges som namsmenn i Larvik.

DatoFOR-1956-11-23-3859
PublisertII 1956 s 727
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik, Vestfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelNamsmenn i Larvik

Fastsatt av Justisdepartementet, 23.november, 1956.