Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1957-03-08-2
PublisertII 1957 s 90
Ikrafttredelse08.03.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Nord-Trøndelag

Fastsatt ved kgl.res. 8. mars 1957. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nord-Trøndelag fylkestings vedtak den 13. juni 1956 om våpen for Nord-Trøndelag fylke godkjennes.

Nord-Trøndelag fylkesvåpen blir:

På sølv bunn et utbøyd gull kors.

Nord-Trøndelag fylkesflagg blir:

På hvit bunn et utbøyd gult kors.