Kgl.res. overføring av namsforretningene i Arendal til forretningsføreren ved forsyningsnemnda.

DatoFOR-1957-05-31-3893
PublisertII 1957 s 340
Ikrafttredelse15.06.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forArendal, Aust-Agder
HjemmelLOV-1915-08-13-7
Kunngjort
KorttittelOverføring av namsforretningene, Arendal

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1957.