Kgl.res. om overføring av namsforretningene i Haugesund til lensmannen i Torvastad.

DatoFOR-1957-05-31-3894
PublisertII 1957 s 340
Ikrafttredelse01.07.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund og Torvastad
HjemmelLOV-1915-08-13-7
Kunngjort
KorttittelOverføring av namsforretninger, Torvastad

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1957.