Kgl.res. om opprettelse av Kristiansand byrett og Setesdal sorenskriverembete.

DatoFOR-1957-06-13-3892
PublisertII 1957 s 376
Ikrafttredelse01.07.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand byrett og Setesdal sorenskriverembete
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort
KorttittelOppr. av Kr.sand byrett, Setesdal s.skr.emb.

Fastsatt ved kgl.res. av 13.juni 1957.