Forskrift om menighetsinndeling, Sandviken prestegjeld, St. Jakob prestegjeld, Firdalen prestegjeld, Solheim prestegjeld, Bergen, Hordaland.

DatoFOR-1957-06-21-1
PublisertII 1957 s 409
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandviken prestegjeld, St. Jakob prestegjeld, Fridalen prestegjeld, Solheim prestegjeld, Bergen domprosti, Bjørvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om menighetsinndeling, Sandviken m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 21. juni 1957. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det gjort følgende endringer i meninghetsinndelingen i Bergen:

1.Sandviken menighet blir å dele i to selvstendige meningheter ved at den del som ligger nord for en linje trukket langs elven i Munkebotten over Helleveien til sjøen ved Elsero skilles ut under navn av Ytre Sandviken menighet.
2.Det opprettes en ny St. Jakob menighet ved at den østre del av Johannes menighet skilles ut etter følgende grenselinjer:

Fra Nygårdsbroen, gjennom Nygårdsgaten, opp Jahnebakken, gjennom hele Allègaten og Fosswinckels gate til denne møter Christies gate, gjennom Christies gate til et punkt nord for Lille Lungegårdsvann, derfra i en linje midt etter Lille Lungegårdsvann og sørover til store Lungegårdsvann.

3.Årstad menighet blir å dele i tre selvstendige menigheter ved at det skilles ut to nye menigheter under navn av Fridalen menighet og Solheim menighet.

For Fridalen menighet fastsettes følgende grenser: bygrensen mot Fana i sør, til Fjøsangerveien, derfra følges Fjøsangerveien til dennes nr. 67, derfra i en rett linje østover tversover Solheimsvannet, til Inndalsveien nr. 23, over St. Olavsvei mellom nr. 69 og 71, tvers over Haukelandsvannet, gjennom St. Sunnivas vei og Idrettsveien til denne møter Haukelandsveien og derfra i rett linje opp over mot Ulrikken.

For Solheim menighet fastsettes følgende grenser: I sør bygrensen mot Fana til Fjøsangerveien, gjennom Fjøsangerveien til krysset ved Solheimsgaten nr. 90, derfra følges prosjektert gate i rett linje til krysset ved Solheims tverrgate og Møregaten, følger Møregaten til Søre Skogvei, bort denne til nr. 27, videre mellom nr. 27a og nr. 27b, over Løvstakkveien ved nr. 14, 30, 37 og 43 i rett linje mot fjellet.

4.For de øvrige menigheter i Bergen gjøres følgende endringer i de nåværende grenser:
a)St. Markus menighet: Mot sør den nye grense mot Solheim menighet til krysset ved Solheimsgaten nr. 90 - Fjøsangerveien, følger derfra Fjøsangerveien til Nygårdsbroen. I øst begrenses soknet av Puddefjorden.
b)Årstad menighet gis følgende nye grense mot Domkirkens menighet: Fra Store Lungegårdsvann ved Fløen opp Årstadgjeilen, forbi Årstad skole til Stemmeveien, følger denne vei til nr. 9 a, deretter i rett linje mot Ulrikken sør for Bjørndalen nr. 41.
c)Domkirkens menighet gis følgende nye grenser mot Korskirken menighet: En linje trukket fra fjellet sør for Fjellveien nr. 42, videre i rett linje mot Domkirkeplassen, over denne plass, gjennom Domkirkegaten, over Rådstueplass og derfra gjennom Christies gate til den møter grensen mot St. Jakob menighet.
d)Korskirken menighet gis følgende nye grenser mot Johannes og Nykirkens menigheter: Fra krysset mellom Christies gate og Håkonsgaten, gjennom Håkonsgaten til Teatergaten, følger den til Engen, over Engen, gjennom Jon Smørs gate til Strandgaten og følger Strandgaten til Vågen ved Muralmenningen.
e)Maria menighet gis følgende nye grenser mot Sandviken, St. Olav og Korskirken menigheter: Fra sjøen ved Skuteviksboder nr. 10 og 11, følger Nordre Skuteviksvei, Nye Sandviksvei og Hildebrann Meyers gate til denne møter Hans Hauges gate, følger denne gate og Henrik Wergelands gate til denne møter Kronstadsmauet, gjennom Kronstadsmauet og videre gjennom Nikolaikirkealmenningen over Bryggen til sjøen.
f)St. Olav menighet gis følgende nye grense mot Sandviken menighet: En linje trukket nord for Breistølen over fjellveien til Persenbakken nord for nr. 33 a, videre gjennom Persenbakken fram til mellom nr. 48 og nr. 49 til Øvre Sandviksvei, følger så Martin Vahls gate, Edvardsens gate, Prof. Arentz gate, over Landegårdsgaten mellom nr. 48 og nr. 50 og Reipslagergaten mellom nr. 17 og nr. 19 og følger deretter Hildebrann Meyers gate.

Mot Korskirken følger grensen en linje trukket gjennom Nils Klims gate, over Krohnenggaten mellom nr. 9 og nr. 11 og går derfra i rett linje mot fjellet.

g)Nykirken menighet gis følgende nye grense mot Johannes menighet: En linje trukket fra krysset Teatergaten - Komediebakken, ned Komediebakken over Nøstetorget og Sukkerhusbryggen til sjøen.

II. - - -

III. - - -

IV.

Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å treffe avgjerd om mindre grensereguleringer som måtte finnes ønskelige ved gjennomføringen av denne omregulering av menigheter i Bergen.