Kgl.res. om omgjøring av skattefogdembete i Drammen til byfogdembete m.v., Buskerud.

DatoFOR-1957-06-28-3891
PublisertII 1957 s 504
Ikrafttredelse01.07.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen, Buskerud
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Drammen byfogdembete

Fastsatt ved kgl.res. av 28.juni,1957.