Forskrift om kommunevåpen og kommuneflagg, Lørenskog kommune, Akershus.

DatoFOR-1957-07-26-1
PublisertII 1957 s 678
Ikrafttredelse26.07.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Lørenskog

Fastsatt ved kronprinsreg.res. 26. juli 1957. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lørenskog kommunestyres vedtak den 20. oktober 1955 om våpen for Lørenskog kommune godkjennes.

Herredsvåpen blir:

på gull bunn et rødt vasshjul.

Herredsflagget blir:

på gul bunn et rødt vasshjul.